Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

     

Przedsiębiorczość w sporcie.

Zasady i praktyka

 

Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel

Wydawca: CeDeWu

Wydanie I, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-7556-853-0

 

   
                       

 

CZĘŚĆ II. UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPORCIE

ROZDZIAŁ 4. Rynek i produkt sportowy

 

WYRAŻENIA KLUCZOWE:

 • cechy charakterystyczne rynku sportowego
 • eksperckość konsumenta
 • emocje
 • Europejska Karta Sportu
 • heterogeniczność rynku sportowego
 • heterogoniczność odbiorców
 • komercjalizacja
 • konkurencja i współpraca
 • lojalność odbiorców
 • niematerialność
 • nieprzewidywalność
 • ograniczona dostępność
 • optymizm
 • osobiste doświadczenie
 • powszechna atrakcyjność
 • produkt sportowy
 • profesjonalizacja
 • Program Rozwoju Sportu do roku 2020
 • publiczna i grupowa konsumpcja
 • regulacja rynku
 • równowaga konkurencyjna
 • specyficzne emocje i zachowania
 • sport kwalifikowany
 • sport powszechny
 • sport wyczynowy
 • sport zawodowy
 • statystyczny wymiar sportu
 • subiektywność
 • szeroki wymiar sportu
 • ulotność
 • wąski wymiar sportu
 • wielość interesariuszy i celów
 • wymiar gospodarczy sportu

 

 

DODATKOWE MATERIAŁY:

 1. Aktualny stan prac nad statystykami dotyczącymi ekonomicznego wymiaru sportu na poziomie europejskim: http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm
 2. Biznesowa analiza tendencji na rynku artykułów sportowych w Polsce: Rynek artykułów sportowych w Polsce 2014, Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2016, 2015, PMR oraz tu: www.sportmarketing.pl/newsroom/25696,rozwija-sie-rynek-artykulow-sportowych
 3. Przemiany organizacyjne i kulturowe na polskim rynku sportowym jako szansa dla przedsiębiorczych:  Starakiewicz U., Kubow M. (2014), Przejawy przedsiębiorczości w sporcie w kontekście uwarunkowań kulturowych i organizacyjnych rozwoju branży, Problemy Zarządzania, vol. 12, nr 3 (47), s. 109-126.
 4. Raporty dotyczące kolejnych rachunków satelitarnych sportu dla Polski znajdują się w zakładce z badaniami i analizami w części „SPORT" na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msport.gov.pl/badania-i-analizy.
 5. O rozwoju polskiego rynku fitness: www.sportmarketing.pl/newsroom/26416,polski-rynek-fitness-rosnie-szybciej-niz-europejski
 6. Rozważania teoretyczne o rynku sportu profesjonalnego: Sznajder A. (2007), Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego, Gospodarka Narodowa, vol. 10, 3. 45-65, LINK.
 7. Klisiński R. (2011), Rynek dóbr i usług sportowych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.

 

 

^^^^   PODRĘCZNIK

<<<   ROZDZIAŁ POPRZEDNI

ROZDZIAŁ NASTĘPNY  >>>>>