Publikacje Katedry Zarządzania w Turystyce

Jarema Batorski, Igor Perechuda (red.), Puchar dla menedżera. Młodzi o sporcie 2017

  Piotr Bartkowiak, Dariusz Dudek, Ewa Wszendybył-Skulska, Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji   Małgorzata Halszka Kurleto, Model przedsiębiorstwa społecznego
   
         
Grzegorz Sroślak (red.), Contemporary science. The theory and the practice   Małgorzata Bednarczyk, Ewa Grabińska, Airport Competitiveness   Karolina Nessel (red.), Marketing w sporcie. Sport w marketingu. Młodzi o sporcie 2016
   
         
Małgorzata Bednarczyk, Karolina Nessel (red.), Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka   Marta Najda-Janoszka, Dynamic Capability-Based Approach to Calue Appropriation   Karolina Nessel (red.), Bohaterowie drugiego planu w sporcie. Młodzi o sporcie 2015
   
         
Sroślak Grzegorz (red.), Contemporary Science. Methodology   Małgorzata Bednarczyk, Marta Najda-Janoszka (red.), Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski   Karolina Nessel, Ewa Wszendybył-Skulska (red.), Bezpieczeńśtwo i organizatorzy imprez sportowych. Młodzi o sporcie 2014
   
         
Karolina Nessel, Ewa Wszendybył-Skulska (red.), Organizacja i marketing imprez sportowych. Młodzi o sporcie 2014   Marek Zawartka, Podstawy zarządzania bezpieczeństwem masowych imprez sportowych   Sroślak Grzegorz, Anton Serikov (red.), Contemporary Science. Interdisciplinarity
Młodzi o sporcie 2014. Przez i dla managerów sportu.    
         
Małgorzata Bednarczyk, Ewa Wszendybył-Skulska (red.), Zarządzanie turystyką w kryzysie. Edukacja i marka   Małgorzata Bednarczyk, Andrzej Malachovsky, Ewa Wszendybył-Skulska, Strategic Directions of Tourism Development. The cases of Poland and Slovakia   Jarema Batorski, Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym. Perspektywa organizacyjnego uczenia się
  Małgorzata Bednarczyk, Andrzej Malachovsky, Ewa Wszendybył-Skulska, Strategic Directions of Tourism Development. The cases of Poland and Slovakia - KZT: kształcimy menedżerów sportu oraz menedżerów turystyki   Jarema Batorski, Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym. Perspektywa organizacyjnego uczenia się- KZT UJ - kształcimy managerów turystyki oraz managerów sportu
         
Ewa Wszendybył-Skulska, Human Capital in Hotel Industry   Małgorzata Bednarczyk (red.) Zarządzanie konkurencyjnością biznesu
turystycznego w regionach
  Małgorzata Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka
Ewa Wszendybył-Skulska, Human Capital in Hotel Industry - KZT UJ - kształcimy managerów turystyki oraz managerów sportu   Małgorzata Bednarczyk (red.) Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach - KZT - kształcimy managerów sportu oraz managerów turystyki   Małgorzata Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka - KZT: kształcimy managerów sportu oraz managerów turystyki
         
Małgorzata Bednarczyk (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym  

Małgorzata Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy

  Małgorzata Bednarczyk (red.), Entrepreneurship in Tourism and Sport Business
Małgorzata Bednarczyk (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym - KZT: kształcimy managerów sportu oraz mangerów turystyki   Małgorzata Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy - KZT: Kształcimy managerów sportu oraz managerów turystyki   Małgorzata Bednarczyk (red.), Entrepreneurship in Tourism and Sport Business - KZT: kształcimy menedżerów sportu oraz menedżerów turystyki
          
Małgorzata Bednarczyk, Jarema Batorski (red.), Przedsiębiorczość w zarządzaniu sportem. Studium praktyków, Wprowadzenie   Marta Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka   Małgorzata Halszka Kurleto, Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną
Małgorzata Bednarczyk, Jarema Batorski (red.), Przedsiębiorczość w zarządzaniu sportem. Studium praktyków - KZT: kształcimy menedżerów sportu oraz menedżerów turystyki   Marta Najda-Janoszka, Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka - KZT: kształcimy menedżerów sportu oraz menedżerów turystyki   Małgorzata Halszka Kurleto, Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną - KZT: kształcimy menedżerów sportu oraz menedżerów turystyki  INNE WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI