Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

     

Przedsiębiorczość w sporcie.

Zasady i praktyka

 

Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel

Wydawca: CeDeWu

Wydanie I, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-7556-853-0

 

   
                       

 

CZĘŚĆ III. PLANOWANIE I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH

ROZDZIAŁ 16. Zarządzanie marketingowe w organizacji sportowej

 

WYRAŻENIA KLUCZOWE:

 • 4P
 • 7P
 • AIDA
 • cena nominalna
 • dystrybucja
 • elastyczność cenowa popytu
 • grupy docelowe
 • interesariusze
 • jakość obsługi klienta
 • kanał dystrybucji
 • koncept ruchomych schodów
 • krótkowzroczność marketingowa
 • lokowanie produktu
 • ludzie
 • marketing poprzez sport
 • marketing sportu
 • marketing-mix
 • pozycjonowanie
 • proces ustalania ceny
 • procesy
 • produkt poszerzony
 • produkt rzeczywisty
 • produkt sportowy
 • promocja
 • promocja sprzedaży
 • próg rentowności
 • public relations
 • rdzeń produktu
 • reklama
 • różnicowanie ceny
 • segmentacja
 • SMART
 • sprzedaż osobista
 • strategia cenowa
 • strategia marketingowa
 • świadectwo materialne
 • wymiana wartości
 • zarządzanie marketingowe
 • zasada Pareto

 

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Uzupełnienie studium przypadku: fragment rozmowy z Maciejem Kuleszą z firmy Brento organizującej Men Expert Survival Race, PLIK.
 2. Obszerne kompendium dotyczące marketingu w sporcie: Sznajder A. (2015), Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Dogłębne przedstawienie obszarów oraz funkcji marketingu sportowego: Schwartz E.C., Hunter J.D., LaFleur A. (2013), Advanced Theory and Practice in Sport Marketing, Routledge.
 4. Praktyczne i teoretyczne spojrzenie na marketing poprzez sport: Davis J.A., Hilbert J.Z. (2013), Sports Marketing, Edward Elgar Publishing Inc.
 5. Pierwszy polski portal zajmujący się tematyką marketingu sportowego: www.marketingsportowy.pl
 6. Bieżące informacje oraz analizy dot. marketingu, sponsoringu oraz PR w sporcie w Polsce można śledzić na profilu na Facebookowym „Marketing Sportowy" prowadzonym przez organizatora Dni Marketingu Sportowego.
 7. Podstawowe zasady zarządzania w kontekście sportowym: Hoye R. (2015), Sport Management: Principles and Applications, Routledge, - rozdział 11 dotyczy marketingu sportowego.
 8. Nowatorska próba przyciągnięcia nowych kibiców na stadion - w II ligowym Rakowie: http://zzapolowy.com/pokerowa-zagrywka-rakowa-oplaci-sie/

 

 

^^^^   PODRĘCZNIK

<<<   ROZDZIAŁ POPRZEDNI

ROZDZIAŁ NASTĘPNY  >>>>>