Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

     

Przedsiębiorczość w sporcie.

Zasady i praktyka

 

Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel

Wydawca: CeDeWu

Wydanie I, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-7556-853-0

 

   
                       

 

CZĘŚĆ III. PLANOWANIE I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH

ROZDZIAŁ 15. Analiza i zarządzanie ryzykiem w organizacji sportowej

 

WYRAŻENIA KLUCZOWE:

 • analiza ryzyka
 • działalność finansowa
 • działalność inwestycyjna
 • działalność operacyjna
 • macierz ryzyk
 • przeciętny okres inkasowania należności
 • rezerwy ryzyko finansowe
 • ryzyka in minus
 • ryzyka in plus
 • ryzyko operacyjne
 • ryzyko płynności
 • wskaźnik Altmana (EM-score)
 • wskaźnik bieżącej płynności finansowej
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik struktury zobowiązań
 • wskaźnik szybkiej płynności finansowej
 • zadłużenie
 • zagrożenie upadłością
 • zarządzanie ryzykiem

 

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem: Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 2. Źródła ryzyk klubów sportowych: Perechuda I. (2014), Czynniki ryzyka w zarządzaniu wartością klubów sportowych [w:] Nessel K., Wszendybył–Skulska E. (red.), Bezpieczeństwo i organizacja imprez sportowych. Młodzi o sporcie, Katedra Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 80-90, LINK.
 3. Praktyczne porady zarządzania ryzykiem w małych przedsięwzięciach: Prywata M. (2010), Zarządzanie ryzykiem w małych projektach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, LINK.
 4. Korzyści z nieobowiązkowego prowadzenia rachunku przepływów pieniężnych: Zbaraszewska A. (2011), Rola rachunku przepływów pieniężnych w zarządzaniu małymi jednostkami gospodarczymi, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 24, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 219-229, LINK.
 5. Przykładowe sprawozdanie finansowe klubu piłkarskiego w formie spółki akcyjnej (Ruch Chorzów S.A.): www.ruchchorzow.com.pl/strony/29/raporty-okresowe/
 6. Przykładowe sprawozdanie finansowe akademii piłkarskiej w formie fundacji (Akademia Piłkarska Legii Warszawa): http://akademia.legia.com/podstrona,190-informacje_finansowe.html
 7. Klub piłkarski w tarapatach – analiza płynności finansowej i zadłużenia Polonii Warszawa: Marcinkowska E., 2013, KSP Polonia Warszawa's Financial Problems – Analysis of Liquidity and Debt [w:] M. Bednarczyk, J. Gancarczyk (red.), Entrepreneurship in Tourism and Sport, Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 9(1), s. 135-155, LINK.

 

^^^^   PODRĘCZNIK

<<<   ROZDZIAŁ POPRZEDNI

ROZDZIAŁ NASTĘPNY  >>>>>