Kształcimy Kształcimy

Uniwersytet Jagielloński prowadzi studia SUM i podyplomowe kształcące managerów turystyki - zapraszamy absolwentów takich kierunków jak: zarządanie, tursytyka, geografia, hotelarstwo, gastronomia, filologia, dziennikarstwo, historia, marketing, reklama, etc          Uniwersytet Jagielloński prowadzi studia SUM i podyplomowe kształcące managerów sportu- zapraszamy absolwentów takich kierunków jak: zarządanie, sport (AWF), rehabilitacja, dziennkarstwo, zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing, reklama, socjologia, prawo, etc         Uniwersytet Jagielloński prowadzi studia SUM kształcące managerów social media wbiznesie- zapraszamy absolwentów takich kierunków jak: zarządanie, dziennikarstwo, komunikacja, socjologia, marketing, reklama, PR, public relations, e-marketing, psychologia, etc