X Ogólnopolska Konferencja Naukowa MARKETING TURYSTYCZNY

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa

MARKETING TURYSTYCZNY

28-29 maja 2018, Międzyzdroje

 

Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie zaprasza do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Marketing turystyczny", która odbędzie się w dniach 28-29 maja 2018 roku w GOLDEN TULIP MIEDZYZDROJE RESIDENCE w Międzyzdrojach.

Problematyka „marketingu turystycznego” stanowi niezwykle ważny obszar zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki turystycznej. Rozwój rynku usług turystycznych, zarówno od strony podaży (zróżnicowana oferta, silna konkurencja), jak i popytu (rosnące wymagania konsumentów, nowe wzorce konsumpcji), wymusza na podmiotach tego rynku podejmowanie działań marketingowych. Dotyczy to zarówno bezpośrednich dostawców usług, tj. przedsiębiorców turystycznych, jak i destynacji turystycznych – oferujących obszarowy produkt turystyczny.

Celem konferencji jest przybliżenie problematyki marketingu turystycznego, w tym zwłaszcza zagadnień dotyczących:

  • marketingu mix – instrumentów wewnętrznych, tworzących plan marketingowy przedsiębiorstwa turystycznego,
  • otoczenia – zewnętrznych możliwości i zagrożeń (takich jak: wymagania konsumenta, zachowania konkurentów, polityka społeczno-gospodarcza),
  • procesu dostosowania  – strategicznych decyzji, w wyniku których koncepcja marketingu mix i polityka wewnętrzna firmy zostają odpowiednio dostosowane do sił rynkowych.

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i opinii uczestników reprezentujących środowiska naukowe, samorządowe i biznesowe. Istotnym celem konferencji jest pogłębienie współpracy naukowej, badawczej oraz dydaktycznej w środowisku ekonomistów, reprezentujących wszystkie dyscypliny nauk ekonomicznych (zwłaszcza ekonomię oraz nauki o zarządzaniu).

 

Strona konferencji

Data opublikowania: 16.05.2018
Osoba publikująca: Karolina Nessel