Sebastian Grabowski

Dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Orange Polska

Prezes Fundacji „ArchitectsPL"

Sebastian Grabowski ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką Otwartych Danych, Interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z Otwartym Rządem. Od 14 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie w Orange Labs, międzynarodowej sieci ośrodków R&D pełni rolę Dyrektora Centrum Badawczo Rozwojowego. Współzałożyciel Open Middleware  Community - programu zrzeszającego różne środowiska deweloperów, naukowców, dostawców technologii oraz firm IT - www.openmiddleware.pl oraz twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej  tematyce Otwartych Danych –  BIHAPI   www.bihapi.pl. Jest twórcą marketingowych nazw produktowych np. ZETAFON. Prezes Fundacji „ArchitectsPL" zajmującej się wpływem min. Otwartych Danych na społeczeństwo.  Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty Innowacji Społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.

 

 

https://www.facebook.com/sebastian.grabowski.37

https://www.linkedin.com/pub/sebastian-grabowski/1/6b9/74b