Menedżer Sportu - opis sylwetki absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Menedżer sportu UJ posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania organizacją sportową (klubem sportowym, klubem fitness, obiektem sportowym, itp.) oraz organizowania komercyjnych i niekomercyjnych imprez sportowych.

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów, którzy są w stanie zapewniać realizację celów sportowych, przy uwzględnieniu realiów rynkowych. Absolwenci studiów Menedżer Sportu są sprawnymi menedżerami i animatorami przedsięwzięć sportowych. Sprawdzają się doskonale zarówno w sektorze prywatnym jak i w administracji publicznej.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA - szczegółowy opis

STUDIA PODYPLOMOWE MENEDŻER SPORTU - pełen opis