REKRUTACJA – PROGRAM STYPENDIALNY ERASMUS-PRAKTYKI 2012/2013

Rekrutacja trwa od 3 listopada do 2 grudnia 2012 i dotyczy praktyk realizowanych między 1 lutego a 30 września 2013 roku.

Na praktykę Erasmusa można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji typu muzea, biblioteki itp.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

Regulamin praktyk, oferty praktyk oraz informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie: http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-praktyki

Zapraszamy na konsultacje w sprawie praktyk Erasmus od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 do biura ESN w Collegium Novum, pokój nr 030 lub drogą mailową: mariaanna.baranska@uj.edu.pl albo telefoniczną 12 663 1422. 

Data opublikowania: 11.11.2012
Osoba publikująca: Karolina Nessel