Nasza Katedra

Kształcimy managerów sportu oraz managerów turystyki- prowadzimy magisterskie studia Zarządzanie sportem, magisterskie studia Zarządzanie turystyką, studia podyplomowe Menedżer sportu, studia podyplomowe Zarządzanie marką w turystyce - czyli studia sport zarządzanie, studia turystyka zarządzanie

 

 

Nasza Katedra działa jako samodzielna jednostka w ramach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. W chwili obecnej zatrudniamy piętnastu pracowników naukowych i administracyjnych. Stale współpracujemy także z praktykami z obszaru turystyki i sportu.

Działalność edukacyjna naszej Katedry obejmuje kształcenie menedżerów dla sektora turystycznego, sportowego i publicznego. Jest zorientowana na kreowanie postaw przedsiębiorczych i programowanie produktów turystycznych i sportowych - w ramach studiów magisterskich kierunku Zarządzanie o specjalnościach Zarządzanie w turystyce oraz Zarządzanie w sporcie. Ponadto wraz z Polską Akademią Olimpijską od kilku lat prowadzimy studia podyplomowe Menedżer sportu.

W naszej pracy naukowej badamy gospodarkę turystyczną w mikro i mezzoskali. Patrzymy na procesy i zjawiska na rynku turystycznym przez pryzmat konkurencyjności, którą rozumiemy raczej jako "wspólne poszukiwanie", a nie bezwzględne współzawodnictwo. Dlatego znaczący nacisk kładziemy na kwestie współpracy różnych podmiotów gospodarki turystycznej, upatrując w niej najlepszą drogę rozwoju zrównoważonej Gospodarki Turystycznej Opartej na Wiedzy.