Zapraszamy studentów do publikacji

W związku z sukcesem I Konferencji Naukowej Młodzi o Sporcie zorganizowanej przez Koło Naukowe Managerów Sportu UJ w czerwcu 2014, Katedra Zarządzania w Turystyce UJ planuje wydanie I tomu publikacji „Młodzi o Sporcie" poświęconego tematyce organizacji imprez sportowych.

Autorami poszczególnych rozdziałów z założenia będą studenci i doktoranci. Czyli Państwo! Publikacja będzie recenzowana zgodnie z regułami naukowymi, będzie też spełniać wszelkie wymogi formalne (typu ISBN). Natomiast będzie tylko w formie e-booka.

Udział w takiej publikacji jest ciekawym wpisem w CV, liczy się w staraniach o stypendium, Erasmusa, studia doktoranckie itp. Zachęcamy więc.

Oczekujemy na zgłoszenia chęci udziału w tym przedsięwzięciu do 27 czerwca godzina 10.00. Prosimy o przesyłanie tematów, o których chcieliby Państwo napisać. Po selekcji tematów skontaktujemy się z Państwem i przekażemy wskazówki dotyczące samego artykułu. Generalnie będziemy oczekiwać od 7 do 14 stron (formatu A4 w programie Word, font Times New Roman, wielkość 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza) na początek września. Następnie artykułu przejdą proces recenzji i poprawek, a sama publikacja przewidziana jest na początek października.

Tak więc na początek chodzi o temat. Owe tematy proszę przesyłać na adres: karolina.nessel@uj.edu.pl do piątku 27 czerwca godziny 10.00. Oczywiście w razie wątpliwości i pytań też proszę pisać na ten adres.

Kto chętny?

Data opublikowania: 25.06.2014
Osoba publikująca: Karolina Nessel