Zarządzanie w sporcie - opis sylwetki absolwenta

Absolwent specjalności Zarządzanie w sporcie UJ posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji sportowych. Posiada umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze sportu. Ponadto absolwent potrafi podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze:

  • eksperta (doradcy, konsultanta) w zakresie programowania i wdrażania innowacji w sporcie,
  • menadżera przygotowanego do kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku sportowym.

oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwent drugiego stopnia studiów specjalności Zarządzanie w sporcie UJ posiada zatem wiedzę i umiejętności menedżera oraz kreatora sportu w organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu sportowego, rozumiejącego współzależność biznesu, problemów bezpieczeństwa oraz kształtowania zachowań kulturowych w sporcie.

 

STUDIA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE W SPORCIE - pełen opis