Zarządzanie marką - opis sylwetki absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie marką UJ posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do budowy i efektywnego zarządzania marką w przedsiębiorstwach, organizacjach i regionach działających w warunkach konkurencji i globalizacji. Studia realizowane są poprzez dostarczenie wiedzy i kreowanie umiejętności z zakresu  kształtowania wizerunku oraz wyboru i zastosowania instrumentów komunikacji marketingowej uzasadnionych ekonomicznie.

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów w dziedzinie kształtowania i zarządzania silną (tzn. dostrzeganą, docenianą przez nabywców) marką, potrafiących również zwiększać jej wartość.

Realizacja programu studiów przygotowuje menedżerów w zakresie kreowania i zarządzania marką oraz ekspertów w zakresie jej promocji. Nabyte umiejętności pozwolą na skuteczne zarządzanie marką własnego przedsiębiorstwa.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA -szczegółowy opis

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE MARKĄ  - pełen opis