Pracownicy

  pok. adres

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, prof. zw. UJ

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji

3.306 e-mail
     

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska

Kierownik Zakładu Przdsiębiorczości w Turystyce

3.307 e-mail
     
Pracownicy naukowi    

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce

3.308 e-mail

dr hab. Jarema Batorski

Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości w Sporcie

3.310 e-mail

dr hab. Małgorzata Kurleto

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

3.312 e-mai

dr hab. Grzegorz Sroślak

Zakład E-Przedsiębiorczości

3.302 e-mail

dr hab. Marta Najda-Janoszka

Kierownik Zakładu E-Przedsiębiorczości

3.309 e-mail

dr Jacek Gancarczyk

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

3.311 e-mail

dr Ewa Grabińska

Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce

3.311 e-mail

dr Sebastian Kopera

Zakład E-Przedsiębiorczości

3.309 e-mail

dr Karolina Nessel

Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce

3.307 e-mail

dr Igor Perechuda

Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie

3.310 e-mail

dr Marek Zawartka

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

3.312 e-mail

mgr Joanna Cebulak

Zakład E-Przedsiębiorczości

3.302 e-mail

mgr Szczepan Kościółek

Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie

3.303 e-mail

mgr Wojciech Słoń

Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie

3.303 e-mail
     
Pracownicy administracyjni    
mgr inż. Urszula Haładus 3.370 e-mail
mgr Urszula Bidzińska 3.371 e-mail
mgr Małgorzata Cholewa 3.371 e-mail
     
Współpracownicy