Sylwetka absolwenta

Współczesne środowisko rynków turystycznych i sportowych jest coraz bardziej wymagające. Aby znaleźć na nich swoje miejsce, niezbędna jest nie tylko wszechstronna wiedza i kompetencje profesjonalne, znajomość języków obcych i nowoczesnych technologii, ale także kratywność i pasja. Oczywiście kreatywności i pasji nie da się nauczyć, można je jednak pobudzać i rozwijać, w czym z pełnym zaangażowaniem pomagamy naszym studentom.  Dzięki temu absolwenci naszej Katedry są cenionymi pracownikami i aktywnymi członkami swoich społeczności, żyjącymi swoimi zainteresowaniami i tworzącymi wartość dla siebie oraz innych.

Sylwetki absolwentów: