Zarządzanie turystyką w sytuacji kryzysowej: innowacje, edukacja, marka

30 maja 2012 w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się:

 

Międzynarodowe sympozjum naukowe

 Zarządzanie turystyką w sytuacji kryzysowej: innowacje, edukacja, marka

 

Patronat Honorowy: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat Merytoryczny: PAN Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania

 

Sukces zarządzania w turystyce we współczesnym kontekście rynkowym i instytucjonalnym pojawia się przede wszystkim dzięki:

  • innowacjom
  • odpowiedniemu wsparciu ze strony systemu edukacyjnego
  • przemyślanemu procesowi zarządzania marką organizacji, czy regionu.

Wierzymy, że to właśnie te elementy są w największym stopniu odpowiedzialne za zdolność do radzenia sobie podmiotów i rynków turystycznych oraz decydentów administracyjnych z pojawiającymi się sytuacjami kryzysowymi. Z tego względu postanowiliśmy nasze seminarium zorganizować wokół tych trzech słów kluczowych, czyniąc z nich hasła przewodnie głównych nurtów dyskusji.

Oczekiwaliśmy referatów, w których będą analizowane role i determinanty efektywności tych elementów w zarządzaniu turystyką lokalną i regionalną w sytuacjach kryzysowych na globalnym rynku turystycznym.

 

program konferencji

 

 

Międzynarodowa konferencja METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE CONTEMPORARY SCIENCE 2014

program konferencji

 

 

 

 

Międzynarodowa konferencja THE THEORY AND THE PRACTICE OF THE MODERN SCIENCE 2015

Międzynarodowa konferencja CONTEMPORARY SCIENCE. PAST, PRESENT, FUTURE. 2017