dr hab Marta Najda - Janoszka

Adiunkt z habilitacją

pok. 3.309

Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

Kontakt:

tel.: +48 12 664 58 13

mail: eknajda@cyfronet.pl

 

Konsultacje

http://www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/dydaktyka/konsultacje-i-egzaminy

 

 

również kontakt mailowy

Pełnione funkcje

  • Kierownik Zakładu E-przedsiębiorczości
  • Koordynator programu Erasmus

Dydaktyka

  1. Zarządzanie strategiczne
  2. Konkurencja na rynku turystycznym
  3. Konwersatorium specjalistyczne w j. angielskim
  4. Organizacja wirtualna

Obszar badawczy

sieci i klastry, kooperacja, kreacja wartości, przedsiębiorczość, konkurencja, innowacja, zarządzanie strategiczne, nowe media