prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, prof. zw. UJ

Dyrektor Instytutu

pok. 3.306

Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

Kontakt:

tel.: +48 12 664 55 79

mail: m.bednarczyk@uj.edu.pl

 

Konsultacje

http://www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/dydaktyka/konsultacje-i-egzaminy
 

 

 

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji

Dydaktyka

  1. Konkurencyjność firm turystycznych/sportowych, organizacji
    turystycznych/sportowych
  2. Konkurencyjność regionów turystycznych
  3. Promocja regionów/ firm turystycznych poprzez sport
  4. Marka w promocji firm/regionów

Obszar badawczy

przedsiębiorczość, konkurencja, innowacja, zarządzanie strategiczne