Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

     

Przedsiębiorczość w sporcie.

Zasady i praktyka

 

Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel

Wydawca: CeDeWu

Wydanie I, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-7556-853-0

 

   
                       

 

CZĘŚĆ II. UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPORCIE

ROZDZIAŁ 8. Zobowiązania podatkowe przedsiębiorstw i organizacji sportowych

 

WYRAŻENIA KLUCZOWE:

 • CIT
 • doradca podatkowy
 • kwota brutto
 • kwota netto
 • kwota zmniejszająca podatek 
 • kwoty wolna od podatku
 • obsługa księgowa
 • organizacja pożytku publicznego (OPP)
 • podstawa wymiaru składek
 • spółka akcyjna
 • spółka jawna
 • spółka kapitałowa
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółka osobowa
 • spółka partnerska
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • ubezpieczenia społeczne
 • usługi doradczo-finansowe
 • VAT należny
 • VAT naliczony
 • zwolnienia podmiotowe
 • zwolnienia przedmiotowe

 

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Największy portal w Polsce zajmujący się tematyką organizacji pozarządowych, a w nim m.in. bardzo obszerny poradnik dotyczący wszelkich aspektów zakładania oraz funkcjonowania tego typu organizacji, a także baza tych organizacji oraz opracowania ich dotyczące: www.ngo.pl.
 2. Aktualne akty prawne dotyczące sytemu podatkowego w Polsce m.in: Ustawa o CIT, PIT, OPP, VAT. http://isap.sejm.gov.pl.
 3. Aktualne informacje dotyczące podatków PIT, CIT, VAT, Akcyzy, podatków lokalnych etc na WWW Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl.  
 4. Aktualne wysokości składek ubezpieczeń społecznych: www.mpips.gov.pl/ oraz www.zus.pl.
 5. Szkolenia Akademii PARP z zakresu m.in. podatku CIT, podatku PIT, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, podatku VAT: www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html.
 6. Przykładowy statut fundacji będącej OPP: http://legia.com/files/files/statut_fundacji.pdf
 7. Przykładowe sprawozdanie finansowe akademii piłkarskiej w formie fundacji (Akademia Piłkarska Legii Warszawa): http://akademia.legia.com/podstrona,190-informacje_finansowe.html
 8. Porównanie form organizacyjnych oraz źródeł finansowania różnych form klubów sportowych w perspektywie ich efektwności działania: Cieśliński W. B., Perechuda I. (2015), Profit and Nonprofit Sports Clubs: Financial and Organizational Comparison in Poland, „International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering", 9(6), s. 210-2114, LINK.

 

 

^^^^   PODRĘCZNIK

<<<   ROZDZIAŁ POPRZEDNI

ROZDZIAŁ NASTĘPNY  >>>>>