Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

     

Przedsiębiorczość w sporcie.

Zasady i praktyka

 

Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel

Wydawca: CeDeWu

Wydanie I, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-7556-853-0

 

   
                       

 

CZĘŚĆ II. UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPORCIE

ROZDZIAŁ 7. Przedsiębiorstwa i organizacje  sportowe ‒ uwarunkowania prawne

 

WYRAŻENIA KLUCZOWE:

 • formy prawne działalności gospodarczej
 • fundacje
 • jednoosobowa działalność gospodarcza
 • klaster
 • partnerstwo publiczno-prywatne
 • piramidalna struktura europejskiego modelu sportu
 • Polska Klasyfikacja Działalności
 • polski związek sportowy
 • prawo wspólnotowe
 • spółka akcyjna
 • spółka cywilna
 • spółka handlowa
 • spółka jawna
 • spółka kapitałowa
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółka osobowa
 • spółka partnerska
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • stowarzyszenie
 • stowarzyszenie zwykłe
 • uczniowski klub sportowy
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • ustawa o sporcie
 • związek sportowy
 • związek stowarzyszeń

 

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Problematyka prawna aspektów działalności sportowej:  Kaliński M., Koszowski M. (red.), (2011), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków, AT Wydawnictwo.
 2. Podstawowe zagadnienia związane z prawem sportowym: Fundowicz S. (2013), Prawo sportowe, Lex Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 3. Teoretyczne rozważania na temat ekonomicznych aspektów sportu zawodowego: Késenne S. (2007), The Economic Theory of Professional Team Sports, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts.
 4. Kompetencje UE w obszarze sportu, akty prawne oraz programy dostępne są na stronie Parlamentu Europejskiego: www.europarl.europa.eu  (po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „sport").
 5. Dokumenty określające politykę i strategię EU w zakresie sportu:  eose.org/page_ressource/eu-policy-and-strategy-on-sport/.
 6. Statystyki, dokumenty i programy EU dotyczące sportu: http://ec.europa.eu/sport.
 7. Podstawowe informacje w zakresie zasad organizacji i sponsoringu drużyn uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich europejskich i światowych: www.uefa.com, www.fifa.com.
 8. Portal dla organizacji pozarządowych (czyli m.in. stowarzyszeń i fundacji sportowych) z obszerną bazą zasobów, danych i możliwością kontaktu z ekspertami (w tym w zakresie zagadnień prawnych): www.ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.(część dotycząca form organizacji sportowych: LINK).
 9. Jasne rozróżnienie stowarzyszenia zwykłego i klubu sportowego w formie inforgrafiki: LINK.
 10. Bardzo bogaty portal o różnych aspektach prawa sportowego (blogi, poradniki, dokumenty, wzory umów, wiadomości): http://prawosportowe.pl
 11. Akty prawne EU dotyczące sportu: LINK.

 

 

^^^^   PODRĘCZNIK

<<<   ROZDZIAŁ POPRZEDNI

ROZDZIAŁ NASTĘPNY  >>>>>