Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

     

Przedsiębiorczość w sporcie.

Zasady i praktyka

 

Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel

Wydawca: CeDeWu

Wydanie I, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-7556-853-0

 

   
                       

 

CZĘŚĆ II. UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPORCIE

ROZDZIAŁ 6. Podaż na rynku sportowym

 

WYRAŻENIA KLUCZOWE:

 • instytucjonalny podział podmiotów sportowych
 • sektor publiczny w sporcie
 • sektor non-profit w sporcie
 • sektor komercyjny w sporcie
 • specjalizacja sektora komercyjnego w sporcie
 • błękitny ocean
 • kluby sportowe w Polsce
 • zatrudnienie w sporcie
 • wolontariusze w sporcie
 • rozwój infrastruktury sportowej
 • Program Rozwoju Sportu do roku 2020
 • Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015

 

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Pierwszy dokument strategiczny dotyczący obszaru sportu Program Rozwoju Sportu do roku 2020 przyjęty przez Radę Ministrów w sierpniu 2015 r. LINK.
 2. Konkursy Ministerstwa Finansów na dofinansowanie działalności organizacji sportowych: zakładka SPORT na WWW MSiT.
 3. Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczące rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury sportowej wraz z formularzami wniosków o dofinansowanie w tym zakresie: www.msport.gov.pl/fundusz-rozwoju-kultury-fizycznej-dis.
 4. Konkursy na dofinansowanie zadań z zakresu sportu organizowane przez jednostki samorządowe są ogłaszane publicznie, głównie na ich WWW, agregaty w skali krajowej to np. www.biznes-polska.pl/branze/413538/ lub www.przetargi.egospodarka.pl/.
 5. Materiały dotyczące wolontariatu sportowego - informacje zarówno dla organizacji planujących zatrudnić wolontariuszy, jak i dla potencjalnych wolontariuszy (wymagania, poradniki, adresy): www.msport.gov.pl/wolontariat-sportowy.
 6. Unia Europejska a sport -  m.in. programy europejskie dofinansowujące różnorakie przedsięwzięcia sportowe oraz informacje dotyczące organizacji sportowych w krajach członkowskich): http://ec.europa.eu/sport.
 7. Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej dla decydentów politycznych krajów członkowskich: LINK.
 8. Portal dla organizacji pozarządowych (czyli m.in. stowarzyszeń i fundacji sportowych) z obszerną bazą zasobów, danych i możliwością kontaktu z ekspertami: www.ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 9. Klisiński M., Szwaja M. (2013), Zarządzanie ligą zawodową w systemie sportu profesjonalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, s. 163-169, LINK.
 10. GUS (2014), Sportowe imprezy masowe w 2013 r., LINK.
 11. GUS (2014), Trzeci sektor w Polsce, stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r., Warszawa, LINK.
 12. GUS, Finanse Publiczne, Wydatki Budżetów Województw, Powiatów i Gmin w dziale 926 Kultura Fizyczna, w 2012 r., www.stat.gov.pl/bdl.
 13. Rola różnych podmiotów w rozwoju sportu dzieci i młodzieży w Polsce: Debata „RZ" i TVP Sport | Co zrobić, aby dzieci i młodzież przyciągnąć do sportu – o tym dyskutowali minister sportu, szef PKOl, działacze i biznesmen, 26.06.2016, LINK.

 

 

^^^^   PODRĘCZNIK

<<<   ROZDZIAŁ POPRZEDNI

ROZDZIAŁ NASTĘPNY  >>>>>