Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

     

Przedsiębiorczość w sporcie.

Zasady i praktyka

 

Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel

Wydawca: CeDeWu

Wydanie I, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-7556-853-0

 

   
                       

 

CZĘŚĆ II. UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPORCIE

ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie w sporcie w świetle aksjologii

 

WYRAŻENIA KLUCZOWE:

 • aksjologia
 • absolutyzm
 • aksjosfera
 • dobre zarządzane
 • relacjonizm
 • wartości ekonomiczne
 • wartości estetyczne
 • wartości etyczne
 • wartości hedoniczne
 • wartości poznawcze
 • wartości sakralne
 • wartości społeczne
 • wartości utylitarne
 • wartości witalne
 • wartość

 

 

LITERATURA DO ROZDZIAŁU:

 1. Borotra J. (1983), Olympism and Fair Play, IOA
 2. Coubertin P. de (1996), Oda do sportu, Warszawa
 3. Doktór K. (2002), Humanistyczne problemy sportu wyczynowego [w:] Dziubiński Z. (red.) Antropologia sportu (red. Z. Dziubiński), Warszawa
 4. Dziubiński Z. (red.) (2001), Aksjologia sportu, Warszawa
 5. Dziubiński Z. (red.) (2004), Edukacja poprzez sport, Warszawa
 6. Dziubiński Z. (red.) (2003), Społeczny wymiar sportu, Warszawa
 7. Dziubiński Z., Krawczyk Z. (red.) (2012), Socjologia kultury fizycznej, Warszawa
 8. Krawczyk Z. (red.) (1997), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna. Sport, Warszawa
 9. Hargreaves J. (1986), Sport, Power and Culture, Cambridge
 10. Hądzelek K., Zuchora K. (red.) (2012), Olimpijskie konkursy sztuki. Wawrzyny Olimpijskie, Warszawa
 11. Lipiec J. (2001), Świat wartości, Kraków
 12. Lipoński W. (2001), Encyklopedia sportów świata, Poznań
 13. Lipoński W. (2012), Historia sportu na tle rozwoju kultury fizycznej, Warszawa
 14. MacAloon J.J. (wstęp i red.) (2009), Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, Warszawa
 15. Matuszyk A. (1998), Humanistyczne podstawy teorii sportów przestrzeni, Kraków
 16. Matusiewicz Cz. (1990), Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna, Warszawa
 17. Zuchora K. (1996), Dalekie i bliskie krajobrazy sportu, Warszawa
 18. Żukowska Z., Żukowski R. (red.) (2004), Fair play w europejskiej kulturze i edukacji, Warszawa

 

 

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Lipiec J. (1999), Filozofia olimpizmu, Wyd. Sprint, Warszawa.
 2. Lipiec J. (2001), Świat wartości, Wyd. Fall, Kraków,
 3. Lipiec J. (2005), Koło etryczne, Wyd. Fall, Kraków.
 4. Lipiec J. (2007), Pożegnanie z Olimpią, Wyd. Fall, Kraków.
 5. Lipiec J. (2014), Sympozjon olimpijski, Wyd. Fall, Kraków.
 6. Fundamentalne zasady oraz zasadnicze wartości olimpizmu: Karta Olimpijska MKOL.
 7. Promocja idei fair play w sporcie przez PKOL: Klub Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 

 

 

^^^^   PODRĘCZNIK

<<<   ROZDZIAŁ POPRZEDNI

ROZDZIAŁ NASTĘPNY  >>>>>