Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

     

Przedsiębiorczość w sporcie.

Zasady i praktyka

 

Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel

Wydawca: CeDeWu

Wydanie I, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-7556-853-0

 

   
                       

 

CZĘŚĆ II. UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPORCIE

ROZDZIAŁ 11. Zagrożenia dla bezpieczeństwa w sporcie

 

WYRAŻENIA KLUCZOWE:

 • akcje
 • bezpieczeństwo
 • bukmacherstwo
 • chuligaństwo
 • doping
 • Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych
 • fair-play
 • Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
 • kontrola antydopingowa
 • Konwencja antydopingowa
 • korupcja
 • Lozańska deklaracja na temat dopingu w sporcie
 • Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie
 • prewencja
 • pseudokibice
 • regulacje prawne w widowiskach sportowych
 • represja
 • Światowa Agencja Antydopingowa (WADA)
 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Ustawa o grach losowych i zakładach wzajemnych
 • ustawki
 • wjazdy
 • zakazy stadionowe
 • zakłady wzajemne


MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Studium socjologiczne najaktywniejszej części widowni sportowej, jaką stanowią zdecydowani kibice klubów sportowych: Dudała J. (2004), Fani-chuligani: Rzecz o polskich kibolach, Żak, Warszawa.
 2. Liczne historie z życia dziennikarza podróżującego po najbardziej niebezpiecznych miejscach w Afryce i Ameryce, w tym m.in. reportaż z wojny futbolowej wybuchłej pomiędzy Hondurasem a Salwadorem pośrednio w wyniku meczu piłkarskiego pomiędzy reprezentacjami piłkarskimi obu krajów Ameryki Łacińskiej: Kapuściński R., (2003), Wojna futbolowa, Czytelnik, Warszawa.
 3. O różnicach międzypokoleniowych i najważniejszych subkulturach młodzieżowych: Prejs B. (2005), Subkultury młodzieżowe: Bunt nie przemija, Wydawnictwo Kos, Katowice.
 4. Kibicowanie z socjologicznego i filozoficznego punktu widzenia, w tym m.in. wyjaśnienie skomplikowanego systemu przyjaźni i wrogości kibiców oraz opis wielu pozytywnych zjawisk zachodzących podczas meczów piłki nożnej: Sahaj T. (2007), Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, AWF Poznań, Poznań.
 5. Ciekawe przedstawienie zjawiska agresji zarówno jednostkowym, jak i grupowym oraz społecznym: Krahe B. (2005), Agresja, Gdańskie Wydawinctwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Prezentacja kilkuletnich badań eksperymentalnych prowadzonych w ramach programu profilaktycznego realizowanego w jednym ze środowisk lokalnych (osiedli) Krakowa: Zajączkowski K. (2001), Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 7. Zawartka M. (2014), Sylwetka pseudokibica w zarządzaniu bezpieczeństwem na stadionach narodowych w Polsce, Wydawnictwo AWF w Katowicach, Katowice.

 

 

^^^^   PODRĘCZNIK

<<<   ROZDZIAŁ POPRZEDNI

ROZDZIAŁ NASTĘPNY  >>>>>