Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

     

Przedsiębiorczość w sporcie.

Zasady i praktyka

 

Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel

Wydawca: CeDeWu

Wydanie I, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-7556-853-0

 

   
                       

 

 

CZĘŚĆ I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCA W SPORCIE

ROZDZIAŁ 1. Istota przedsiębiorczości w sporcie – panel praktyków

 

WYRAŻENIA KLUCZOWE:

 • gotowość do ponoszenia ryzyka
 • gotowość do uczenia się
 • indywidualna przedsiębiorczość ekonomiczna
 • innowacyjność
 • intraprzedsiębiorca
 • pętla przedsiębiorczości
 • przedsiębiorca
 • przedsiębiorczość administracyjna
 • przedsiębiorczość organizacyjna
 • przedsiębiorczość rodzinna
 • przedsiębiorczość społeczna
 • wrażliwość na zmiany

 

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Ciekawe refleksje wielokrotnego Olimpijczyka o warunkach przedsiębiorczego sukcesu na rynku sportowym: Korzeniowski R. (2010), Robert Korzeniowski o profesjonalizacji współczesnego sportu i przedsiębiorczości [w:] Bednarczyk M. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, CeDeWu.pl, Warszawa.
 2. Bieżące raporty z zakresu uwarunkowań funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz szereg ciekawych kursów on-line z praktyki przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl.
 3. Podstawowe statystyki przedsiębiorczości prywatnej i społecznej obejmującej rynek europejski: www.eu-go.gov.pl i www.eurostat.ec.eu.
 4. Przydatne kursy on–line z zakresu edukacji ekonomicznej, startów firmy na rynku oraz finansowych aspektów praktyki mikroprzedsiębiorczości na rynku: www.nbportal.pl.
 5. Postuła A., Glinka B., Pasieczny L. (red.) (2014), Oblicza przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania WWZ UW.
 6. Dyskusja nad biznesowymi "bezdrożami" sportu w:  Dziubiński Z. (red.) (2007), Drogi  i bezdroża sportu i turystyki, Warszawa, SALOS RP oraz Doktór K. Od igrzysk olimpijskich do igrzysk biznesu (tamże).

 

 

<<<   PODRĘCZNIK

ROZDIAŁ NASTĘPNY  >>>>>