dr Jacek Gancarczyk

Adiunkt

pok. 3.309

Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

Kontakt:

tel.: +48 12 664 58 13

mail: jacek.gancarczyk@uj.edu.pl

 

Konsultacje

http://www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/dydaktyka/konsultacje-i-egzaminy

 

Dydaktyka

 • Przedsiębiorczość
 • Fundusze strukturalne UE dla turystyki
 • Euroregiony
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

Proponowana tematyka prac magisterskich

 

temat seminarium magisterskiego

 

Wzrost i rozwój przedsiębiorstw przemysłu czasu wolnego (leisure industry).

„Przemysł czasu wolnego to wielodyscyplinarna gałąź gospodarki związana z odpoczynkiem, turystyką, sportem i spędzaniem czasu wolnego przez osoby indywidualne oraz wykonywaniem pracy poza obowiązkami służbowymi i pracą zawodową (hobby)".

zakres tematyczny

seminarium

Obszary mojej wiedzy i zainteresowań naukowych, z których mogą pochodzić tematy prac magisterskich są następujące:

 • Przedsiębiorczość i uruchamianie nowych przedsięwzięć gospodarczych.
 • Globalizacja i internacjonalizacja przedsiębiorstw.
 • Zarządzanie małymi i średnimi  przedsiębiorstwami.
 • Strategie wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Kooperacja przedsiębiorstw oraz klastry przemysłowe.
 • Marketing i sponsoring.
 • Rozwój regionalny i regionalna polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Rynek przewozów lotniczych.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw.
 • Fundusze strukturalne UE dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

przykładowe tytuły prac, w tym zrealizowane w latach ubiegłych

Tytuły prac magisterskich powinny korespondować z zakresem tematycznym seminarium.

uwagi dot. terminu seminarium

Proponowany termin spotkań to środa.

 

Specjalność badawcza

 • Przedsiębiorczość oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
 • Rozwój regionalny oraz klastry.

Pełnione funkcje

 • Koordynator ds. umów partnerskich z instytucjami
 • Koordynator ds. umów ze szkołami wyższymi