dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

pok. 3.307

Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

Kontakt:

tel.: +48 12 664 57 04

mail: ewawszendybyl@wp.pl

 

Konsultacje

http://www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/dydaktyka/konsultacje-i-egzaminy

 

Pełnione funkcje

  • Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
  • Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości w Turystyce
  • Kierownik Studiów Doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych

Obszar badawczy

przedsiębiorczość, konkurencja, innowacja, nowe media, kreacja wartości dodanej, zarządzanie kapitałem ludzkim, jakość w usługach