dr Ewa Grabińska

Asystent z doktoratem

pok. 3.308

Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ                                                                                                      

Kontakt:

tel.:+48 12 664 57 20

mail: e.grabinska@uj.edu.pl

 

 

 

 

Obszar badawczy

znaczenie transportu dla rozwoju turystyki,  rola i znaczenie transportu lotniczego, polityka turystyczna na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, promocja turystyczna regionu, zarządzanie marketingowe