dr Marta Najda - Janoszka

Assistant Professor

room 3.309

Building of Faculty of Management and Social Communication

 

Contact:

tel.: +48 12 664 58 13

mail: eknajda@cyf-kr.edu.pl

 

Office hours: see here

 

Courses taught

  1. Strategic management
  2. Compteitiveness in tourism markets
  3. Creative toursim
  4. Virtual organization

Obszar badawczy

sieci i klastry, kooperacja, kreacja wartości, przedsiębiorczość, konkurencja, innowacja, zarządzanie strategiczne, nowe media

Functions

ERASMUS coordinator