Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

     

Przedsiębiorczość w sporcie.

Zasady i praktyka

 

Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel

Wydawca: CeDeWu

Wydanie I, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-7556-853-0

 

   
                       

 

CZĘŚĆ III. PLANOWANIE I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH

ROZDZIAŁ 22. Formy wspierania przedsiębiorczości w sporcie

 

WYRAŻENIA KLUCZOWE:

 • Akademia PARP
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)
 • anioły biznesu
 • coworking
 • crowdfunding
 • doradztwo
 • dotacje dla osób bezrobotnych
 • Erasmus+ Sport
 • finansowanie sportu z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
 • finansowanie sportu z budżetu państwa
 • fundraising
 • Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
 • fundusze dla przedsiębiorczości
 • fundusze dla sportu
 • fundusze europejskie
 • Instrumenty wsparcia
 • kontakty biznesowe
 • Krajową Siecią Usług
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • seed capital
 • szkolenia
 • venture capital
 • wsparcie działalności innowacyjnej
 • wsparcie internacjonalizacji
 • wsparcie organizacyjno-prawne

 

 

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Przykłady wykorzystania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości w praktyce: Bednarczyk M., Batorski J. (red.), 2009, Przedsiębiorczość w zarządzaniu sportem. Studium przypadków, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Możliwości oraz przykłady wsparcia finansowego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projektów w sporcie wyczynowym, powszechnym, młodzieżowym, osób niepełnosprawnych oraz infrastruktury: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan
 3. Mapa Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości: inkubatory.pl/mapa-inkubatorow/
 4. Akademia PARP: www.akademiaparp.gov.pl
 5. O roli środkowiska i crowdsourcingu w budowaniu drużyny w sporcie niszowym: rozmowa z Tomaszem Urbanowiczem, prezesem stowarzyszenia kultury fizycznej „Ułani Lacrosse Team", LINK.

 

 

<<<   ROZDZIAŁ POPRZEDNI

^^^^   PODRĘCZNIK