dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska

Associate Professor

room 3.307

Building of Faculty of Management and Social Communication

 

Contact:

tel.: +48 12 664 57 04

mail: ewawszendybyl@wp.pl

 

Office hours: see here

Research area

entrepreneursip, competitiveness, innovation, new media, value creation, human capital, service quality

Pełnione funkcje

  • Opiekun specjalności Zarządzanie w turystyce oraz Zarządzanie w sporcie
  • Kierownik studiów niestacjonarnych II stopnia Zarządzanie w turystyce