dr Ewa Grabińska

Junior lecturer with PhD

room 3.308

Building of Faculty of Management and Social Communication                                                                                                    

Contact:

tel.:+48 12 664 57 20

mail: e.grabinska@uj.edu.pl

 

Office hours: see here

 

Obszar badawczy

znaczenie transportu dla rozwoju turystyki,  rola i znaczenie transportu lotniczego, polityka turystyczna na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, promocja turystyczna regionu, zarządzanie marketingowe